In 2012 begeleidde Will2Sustain vier klanten in Noordoost Nederland met het behalen van certificering voor de CO2 Prestatieladder. Het bleek een zoektocht om te komen tot een goed initiatief waar die klanten aan deel konden nemen. Die vier klanten hadden destijds één ding gemeen: het gros van hun energieverbruik, energiekosten en CO2 uitstoot hadden te maken met dit: het brandstofverbruik. Dit inzicht vertaalde Geert Jan Prins, oprichter Will2Sustain, vervolgens in het idee het Sectorinitiatief Brandstofreductie Noordoost Nederland op te richten.

Sinds 2012 is het initiatief rustig aan gegroeid. De insteek was geen commerciële, maar was om een initiatief te hebben in Noordoost Nederland dat relevant was voor bedrijven met veel brandstofverbruik. Met een focus op dat brandstofverbruik was het ook gewoon het belangrijkste duurzaamheidsthema vanuit een energieoogpunt.

Van 2012 tot 2018 kwamen de leden van het initiatief twee keer per jaar bij elkaar en kregen ze voorlichting over diverse brandstofbesparingsopties, van de inzet van blackboxen tot HVO tot elektrisch vervoer tot gedragsverandering. Tijdens verschillende bijeenkomsten werden leden actief aan het werk gezet met opdrachten, en ook werd er regelmatig een beroep op hen gedaan om data aan te leveren. Tevens was er een plan van aanpak voor het initiatief, wat een kader gaf met doelen en acties.

In 2018 is er vanuit de leden een stuurgroep geformeerd. De stuurgroep is vanaf het begin geleid door Jan Bakker Transport B.V. Samen met de stuurgroep is er een strategie voor het initiatief ontwikkeld. Hierbij is gebruik gemaakt van The Natural Step methodiek1.

In 2020 is er door de stuurgroep een nieuw actieplan opgesteld. Tevens is er een website opgezet en een logo ontwikkeld. Inmiddels zijn er 22 bedrijven aangesloten bij het initiatief.